edukacja-przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza

Projekty realizowane przez SOS skupiają się na edukacji przyrodniczej. Stanowi ona istotny element wychowania społecznego, pozwalający lepiej zrozumieć każdemu człowiekowi otaczający go świat. Priorytetem w działaniach edukacyjnych Stowarzyszenia Ochrony Sów jest dążenie do upowszechniania wiedzy o sowach, a także uzmysławianie każdemu zagrożeń, jakie obecnie mogą oddziaływać negatywnie na ich przetrwanie w środowisku. Prowadzone projekty pozwalają dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców, w tym tych najmłodszych, uwrażliwiając ich na piękno przyrody i wskazując potrzebę jej ochrony.

 

Zrealizowane przez nas projekty edukacyjne:

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio