Zasadniczą częścią projektu jest podkreślenie znaczenia drzew i zadrzewień w procesie zachowania lub zwiększenia różnorodności biologicznej. Zagadnienie to zostanie wytłumaczone na przykładzie bezpośredniej zależności pomiędzy liczebnością wybranych gatunków sów a obecnością drzew, zadrzewień (w tym lasów). Występowanie sów, ich ekologia związana bezpośrednio z ekosystemami, w których występują drzewa będzie finalnym dowodem na zasadniczą potrzebę ochrony zadrzewień. Zapoznanie uczestników projektu z ekologią sów wyjaśni jak duży wpływ na bogactwo gatunkowe mają drzewa a w tym ich zróżnicowanie gatunkowe, wiekowe i stopień naturalności pojedynczych drzew, jak również ich grup.

W projekcie będą uczestniczyć dwie grupy słuchaczy z gminy Skalbmierz i Działoszyce. Pierwszą stanowić będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy poprzez udział w zajęciach poznają główne gatunki sów związanych z zadrzewieniami. Druga grupa słuchaczy to opiekunowie grup (nauczyciele), którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazać osobom niebiorącym udziału w projekcje.

Pierwsza część zajęć odbywać się będzie w sali. Zostaną one przeprowadzone w formie pogadanki wzbogaconej o prezentację multimedialną, pokaz piór, wypluwek oraz skrzynek lęgowych. Druga część zajęć odbywać będzie się w terenie, to w czasie tej części zamontowane zostaną skrzynki lęgowe dla sów. Umożliwi to dalsze zdobywanie zgromadzonej na projekcje wiedzy w czasie obserwacji sów, które zasiedlą nowe miejsca lęgowe. Podczas zajęć w terenie zostaną omówione zasady ochrony drzew, co w przyszłości stworzy nowe  siedliska dla szerokiej grupy organizmów w tym sów.

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” 2011/2012. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A. Więcej na temat konkursu: http://www.postronienatury.pl/

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio