W lutym Stowarzyszenie Ochrony Sów zostało laureatem konkursu grantowego „Henkel – zielone granty” 2009/2010 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Fundatorem nagród w konkursie jest spółka Henkel Polska (więcej na stronie: naszaziemia.pl).

Projekt pt. „Chrońmy nasze sowy” ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów z terenów wiejskich. Prowadzone w jego ramach zajęcia odbyły się na terenie województwa świętokrzyskiego, w szkołach podstawowych gmin Bodzentyn oraz Górno. W ich trakcie dzieci mogły zapoznać się z ekologią, zagrożeniami, rolą w ekosystemach oraz sposobami ochrony sów. Przekazana została nie tylko wiedza teoretyczna w klasach – uczniowie podczas wycieczek mogli również na własne oczy zobaczyć sowy i miejsca przez nie zasiedlane. Obecnie na terenach obu gmin objętych projektem zawisły skrzynki lęgowe dla sów, które pozwolą stworzyć dla nich dogodne miejsca lęgowe. Dodatkowo został wydany i rozpropagowany wśród młodzieży i dorosłych folder ukazujący gatunki sów najczęściej bytujące w pobliżu siedzib ludzkich.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie przy ognisku i kiełbaskach wszystkich uczestników projektu i nagrodzenie koszulkami najaktywniejszych osób biorących w nim udział. Mamy nadzieję, że teraz dla wielu dzieci nocne pohukiwanie nie będzie już czymś strasznym i tajemniczym, a sowy zyskają ich sympatię.

 

 

 

 

 

 

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio