W drugiej połowie 2010 roku Stowarzyszenie Ochrony Sów realizowało projekt polegający na wydaniu broszury popularyzującej wiedzę o ptakach występujących w pobliżu człowieka i mogących wykorzystywać budynki jako miejsca lęgowe. Publikacja przedstawia i omawia obowiązujące przepisy prawne oraz ministerialne rozporządzenia związane z ochroną ptaków. Zawiera gotowe scenariusze przeprowadzania dociepleń i remontów w zgodzie z zasadami i prawem ochrony przyrody. Przedstawiono w niej możliwe konflikty na polu człowiek-przyroda zachodzące podczas remontów wraz ze sposobami ich rozwiązania, tak aby zachować siedliska rzadkich gatunków ptaków. Ponadto publikacja prezentuje 26 gatunków ptaków gniazdujących w budynkach i w sąsiedztwie człowieka oraz alternatywne, odpowiednie dla danego gatunku, formy zachowywania ptasich siedlisk np. poprzez zastosowanie skrzynek lęgowych. Dodatkowo zaprezentowane zostały doświadczenia ochrony ptaków gniazdujących w budynkach w innych krajach UE.

Podstawowym celem projektu była ochrona ptaków gniazdujących w budynkach poprzez edukację przyrodniczą administratorów i właścicieli nieruchomości oraz  pracowników wydziałów ochrony środowiska administracji publicznej. Wydawnictwo, poprzez urzędy powiatowe trafiło do wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego, a także do większych spółdzielni mieszkaniowych. Dostępna jest publikacja w formie pliku pdf.

Pobierz publikację

Wydanie broszury zostało wsparte finansowo przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako realizacja zadania publicznego w ramach konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2010 roku.

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio