Monitoring Lęgowych Sów Leśnych


Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2021

W latach 2007-2008 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wdrożono system monitoringu ptaków, który do końca 2009 roku składał się z 11 jednostkowych programów monitoringowych. W roku 2010 do monitoringu populacji ptaków włączono także Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL), który od początku istnienia realizowany jest przez Stowarzyszenie Ochrony Sów.

MLSL jest składową Monitoringu Gatunków Średniolicznych i obejmuje gatunki sów leśnych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: puchacza Bubo bubo, puszczyka uralskiego Strix uralensis, włochatkę Aegolius funereus, sóweczkę Glaucidium passerinum – gatunki docelowe. Liczeniem objęte zostały również: puszczyk Strix aluco oraz uszatka Asio otus  – gatunki dodatkowe

Główne cele programu to:

– uzyskanie wiedzy na temat liczebności leśnych gatunków sów w poszczególnych regionach Polski oraz śledzenie trendów wskaźników liczebności tych gatunków;

– określenie rozpowszechnienia oraz trendów rozpowszechnienia poszczególnych gatunków sów w różnych regionach kraju jak i dla całej Polski;

– określenie wpływu działalności człowieka (głównie gospodarki leśnej) na liczebność populacji poszczególnych gatunków sów.

W latach 2010-2015 stałym monitoringiem objęto 40 powierzchni próbnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. 20 powierzchni (50%) przynajmniej w części zlokalizowane są na obszarach OSOP Natura 2000. Od 2016 roku liczba powierzchni wzrosła o dodatkowe 5 i obecnie monitoring realizowany jest na 45 – 24 powierzchnie (53%) na obszarach OSOP Natura 2000.

W pracach terenowych bierze udział około 40 współpracowników.

Ze szczegółową metodyką oraz z formularzami liczeń można zapoznać się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/instrukcje-i-formularze

Szczegółowe wyniki monitoringu można uzyskać również ze strony GIOŚ:

raporty

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/raporty

Biuletyny Monitoringu Przyrody

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/publikacje

Koordynatorem  monitoringu jest:

Sławek Rubacha

srubacha1@gmail.com

 

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio