Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260)

Dyrektywa (siedliskowa) Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tekst wraz z załącznikami).

Dyrektywa (ptasia) 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tekst wraz załącznikami).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2019.0.1950) – Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku

Interpretacja przepisów prawnych traktujących budynki jako siedliska ptaków. W poniższych pismach mowa jest o jerzykach, jednak przepisy dotyczą wszystkich gatunków ptaków objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, w tym oczywiście sów:
Interpretacja Ministerstwa Środowiska tutaj
Interpretacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tutaj

Interpretacja przepisów prawnych dotyczących przebywania i gniazdowania dymówek Hirundo rustica w gospodarstwach utrzymujących bydło:
Interpretacja Głównego Lekarza Weterynarii tutaj

Prawo budowlane a przyroda: prezentacja, tekst ustawy.

Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Berno 19 września 1979 r.) – tekst; załączniki: I, II, III, IV.

Konwencja Waszyngtońska (CITES) tutaj.

Poradnik interwencji związanych z ochroną ptaków – Ptasie interwencje – praktyczny poradnik.

Przekaż 1% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio