1. Badania naukowe i monitoring populacji zwierząt.
 2. Czynna ochrona dążąca do zabezpieczania terenów i miejsc występowania oraz tworzenie ostoi i miejsc rozrodu zwierząt.
 3. Opracowywanie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych.
 4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, konferencji, zajęć i prelekcji w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
 5. Opracowywanie i wydawanie materiałów naukowych i popularnonaukowych związanych z ochroną przyrody.
 6. Wykonywanie i opracowywanie ekspertyz dotyczących ochrony ptaków, ze wskazaniem na sowy, oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
 7. Współpraca z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami ekologicznymi polskimi i zagranicznymi.
 8. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody.
 9. Współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów.
 10. Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach.
 11. Powoływanie fundacji.
 12. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo.

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio