Publikacje dotyczące biologii i ekologii sów.
Poniżej znajduje się spis literatury, a także w niektórych przypadkach,  linki oraz artykuły zapisane w formie .pdf.
Autorów zachęcamy do przysyłania na adres srubacha1@gmail.com swoich artykułów, które będziemy umieszczać na naszej stronie.

Publikacje dotyczące ogólnej biologii, ekologii, fizjologii itp. sów.

Cieślak M. Rojek M. 2013. Cichy lot sów inspiracją do redukcji aerodynamicznego hałasu lotniczego. Prace Instytutu Lotnictwa 229, Warszawa, s. 55-101. .pdf

Publikacje dotyczące inwentaryzacji sów.

Jermaczek A., Czechowski P., Krzyśków T., Chapiński P., Grzesiak K., Rubacha S. 2017. Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków lęgowych Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Bory Dolnośląskie w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy 28;2, Świebodzin, s.74-103. .pdf
Nowak A. 2015. Występowanie sów Strigiforems na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w latach 2009-2012. Studia i materiały CELP w Rogowie. R.17, Zeszyt 34 (2) 2015, s. 141-153. pdf
Turzańska K., Turowicz P. 2014. Liczebność i rozmieszczenie sów Wrocławia w latach 1995–2012. Ornis Polonica 55: 173-180. .pdf
Turzańska K., Chachulska J., Kus K. 2015. Wyniki wstępnego liczenia sów leśnych na Wysoczyźnie Elbląskiej w 2014 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (4): 287–290. .pdf
Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J. Z. (red.): Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki. link

Płomykówka

Żmihorski M, Kowalski M., Cichocki J., Rubacha S, Kotowska D, Krupiński D, Rosin Z. M., Šálek M, Pärt T. 2020. The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of
rural societies improve predictions of barn owl occurrence. Science of the Total Environment, 741-140407. pdf

Sowa jarzębata Surnia ulula

Sóweczka Glauciudium passerinum

Pójdźka Athene noctua

 Jabłoński P. 2019. Rozmieszczenie i liczebność pójdźki Athene noctua w zachodniej części Niziny mazowieckiej w latach 2016-2018. Kulon 24: 1-7. pdf
Ławicki Ł., Rubacha S. 2008. Zmiany liczebności pójdźki Athene noctua w dolinie Warty i Noteci w województwie lubuskim. Notatki Ornitologiczne 2008, 49: 169-175. pdf

Włochatka Aegolius funereus

Syczek Otus scops

Kryński K., Urbanek A., Obłoza P., Rubacha S., Okliński W. 2015. Obserwacja pary syczków Otus scops w dolinie Narwi. Ornis Polonica 2015, 56: 44–59. pdf

Uszatka Asio otus

Uszatka błotna Asio fammeus

Puszczyk Strix aluco

Stolarz P., Lesiński P. 2012. Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco w rezerwacie Bagno Jacka i na terenach przyległych. Kulon 17: 107-110. .pdf
Gryz J. Krauze-Gryz D. 2011. Wykorzystanie skrzynek lęgowych przez puszczyki Strix aluco w środkowej Polsce. SiM CEPL, Rogów, 2(27): 120-125. .pdf
Puszczyk uralski Strix uralensis

Puszczyk mszarny Strix nebulosa

 

Sowa śnieżna Bubo scandiacus

Puchacz Bubo bubo

Obce gatunki sów z całego świata.

 Enriquez P. L. 2017. Neotropical Owl – Diversity and Conservation. Wydawnictwo Springer. Germany. link

Przekaż 1% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio