Atlas Sów Polski to baza on-line, która służy do gromadzenia danych z obserwacji sów. Zarówno osobników żywych, jak i martwych oraz śladów ich bytowania (pióra, wypluwki i in.). Nasz projekt zakłada przygotowanie obszernej publikacji, która między innymi podsumuje aktualną wiedzę na temat rozmieszczenia i liczebności sów w kraju od 1995 roku. Gromadzimy zarówno dane aktualne jak i archiwalne. Jeśli masz problem z oznaczeniem zebranej dokumentacji z obserwacji, skorzystaj z naszego Atlasu rozpoznawania sów lub zgłoś się do nas.
Administratorem bazy jest Sławomir Rubacha.

Baza dostępna jest pod adresem: www.atlas.sowy.sos.pl
Zachęcamy do zalogowania się i dzielenia swoimi obserwacjami.

Użytkownikom Androida polecamy aplikację na urządzenia mobilne. Koniecznym warunkiem jest wcześniejsze zalogowanie się do Atlasu w tradycyjny sposób.

Przejdź do Atlasu

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio