Celem infografiki „Sowy uszatki – nasi sprzymierzeńcy” jest zwrócenie uwagi z jednej strony na problem płoszenia i nękania sów przez człowieka na zimowiskach, z drugiej zaś na pożyteczną ich rolę w przyrodzie. Często gatunek ten zimuje stadnie np. na cmentarzach, w parkach. Swoimi odchodami i wypluwkami zanieczyszcza teren w miejscu przebywania, przez co spotyka się z niechęcią ludzi. Są one płoszone, często także wycinane są drzewa, na których każdej zimy przesiadują. Musimy mieć jednak świadomość, że miejsca zimowisk zajęte są przez 3-4 miesiące w roku, natomiast rola uszatek w regulacji populacji gryzoni jest nieoceniona.

Infografikę można wykorzystać jako plakat lub jako tablicę informacyjną stawianą w miejscach zimowisk uszatki.

W pracach koordynowanych przez Edytę Słomczyńską udział wzięli: Sławek Rubacha i Ewelina Kurach przy wsparciu Wojtka Oklińskiego, Pawła Szczepaniaka i Katarzyny Turzańskiej-Pietras. Opracowanie graficzne, na podstawie zdjęcia uszatki autorstwa Sławka Rubachy, przygotowała Monika Płoszyńska /Studio Agrafka.
Szczególne podziękowania za korektę językową treści infografiki kierujemy do Aliny Kajzer, która zresztą nie pierwszy raz wsparła nas wolontariacko w tenże sposób.

Infografika, którą Ci użyczamy jest dziełem Stowarzyszenia Ochrony Sów i twórcy. Prosimy abyś przestrzegał praw, jakie nam przysługują. Możesz ją nieodpłatnie udostępniać, wykorzystywać w celach niekomercyjnych, edukacyjnych w niezmienionej treści i formie.
Jeśli chcesz postawić tablicę edukacyjną z naszą infografiką, koniecznie skontaktuj się z nami.

Infografika do pobrania i wydruku:

  • format A4 (26,1 MB) tutaj
  • format A3 ( 211 MB) tutaj
  • rozmiar 100×67 cm (226 MB) tutaj

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio