We wrześniu 2011 roku Stowarzyszenie Ochrony Sów wywiesiło w Borach Dolnośląskich 50 skrzynek lęgowych dla włochatki Aegolius funereus i sóweczki Glaucidium passerinum. Prace te zostały zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach działań kompensacyjnych prowadzonych w związku z planowaną budową autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Goleniowice. Bory Dolnośląskie, będące ostoją Natury 2000, stanowią jedno z najważniejszych w Polsce lęgowisk dwóch najmniejszych sów leśnych.

Skrzynki lęgowe rozmieszczono w wytypowanych wydzieleniach leśnych, starając się  wybrać najbardziej optymalne typy drzewostanów. Dla włochatki były to sośniny w różnym wieku z pojedynczymi świerkami, dla sóweczki – świerczyny z domieszką sosny lub kępy świerków o dużej gęstości. Unikano miejsc ze starymi, dziuplastymi drzewami lub o charakterze lasu mieszanego, które potencjalnie mogą być zasiedlone przez puszczyka, polującego na oba mniejsze gatunki sów.

Mamy nadzieję, że kontrole w kolejnych latach wykażą ich przydatność jako miejsc odpoczynku i lęgów.

Kontrola zasiedlenia skrzynek lęgowych w Borach Dolnośląskich 2013

W 2011 roku w ramach kompensacji za wybudowaną autostradę A18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Goleniowice, Stowarzyszenie Ochrony Sów rozwiesiło 50 skrzynek lęgowych dla sóweczki Glaucidium passerinum i włochatki Aegolius funereus w ostoi Natura 2000 Bory Dolnośląskie.  W czerwcu roku 2013 stwierdziliśmy, że czas najwyższy sprawdzić owoc naszej pracy. Udaliśmy się zatem w las. Odnaleźliśmy prawie wszystkie budki. Wynik przerósł nasze oczekiwania! Kompensacja zdała egzamin! Dzięki naszej pracy  populacja os oraz trzmieli w Borach Dolnośląskich nie jest zagrożona! 🙂 Mało tego. Wydaję się, że populacja tych owadów wzrosła do niespotykanych nigdzie rozmiarów! Co druga budka to albo osy, albo trzmiele. Zresztą o tym najlepiej wie Tomek, ponieważ miał zaszczyt bliżej poznać jedną z rodzin trzmieli. W budkach zagnieździły się również pleszki oraz sikory. Jedynie w jednej skrzynce dla włochatki natrafiliśmy na ślad sów w postaci spiżarni sóweczki. W nocy udało nam się zobaczyć w pobliżu samca, a innego także usłyszeć. Nie obyło się też bez przygód. Niestety dukty leśne bardziej przypominały rzeki niż drogi i stało się to co miało się stać. Dwa auta zostały unieruchomione. Pomoc jednak nadeszła błyskawicznie! 🙂 Po 8 godzinach oczekiwania przyjechał traktor i nas uratował. Reasumując. Rozwieszone skrzynki lęgowe w większości nie zostały zajęte. Wydaje się, że kompensacja w postaci wywieszania skrzynek lęgowych dla sów nie zdaje swojego egzaminu.

Przekaż 1% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio