Krajobraz rolniczy sprzyjający obecności sów.

Krajobraz rolniczy sprzyjający obecności sów.

W  roku 2013 udało się skontrolować 15 powierzchni zgłoszonych w ramach Monitoringu Sów Krajobrazu Rolniczego, z 13 dotarły do nas wyniki. Ukierunkowanie monitoringu na dwa gatunki sów: pójdźkę Athene noctua oraz płomykówkę Tyto alba oraz sugestię, by wybierać powierzchnie zasiedlone przez nie dał następujące rezultaty.  Obserwatorzy odnotowali 13 terytoriów pójdźki  na 5 powierzchniach w województwach: lubuskim (2), mazowiecki (1), świętokrzyskim (1) oraz lubelskim (1). Najwyższe zagęszczenie wyniosło ma Ziemi Lubuskiej 5 rewirów/10 km kwadratowych. Trudno w tym momencie powiedzieć coś o zmianach długofalowych, ale sowa ta nadal jest obecna w rejonach wykazywanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat.  Drugim co do liczebności okazał się puszczyk Strix aluco obecny w 10 terytoriach na 9 powierzchniach. Najwyższe zagęszczenie 2 rewiry/10 km kwadratowych.  Płomykówki  słyszano w 7 terytoriach rozmieszczonych na 4 powierzchniach przy najliczniejszym zagęszczeniu identycznym jak dla puszczyka. Najmniej liczna okazała się uszatka Asio otus, co może nieco zaskakiwać. Pomimo prowadzenia liczeń w najczęściej wybieranym przez nią krajobrazie rolniczym ogółem jej obecność wykazano na 4 powierzchniach i było to tylko 5 rewirów.

Mamy nadzieję, że tegoroczne kontrole okażą się równie owocne i pozwolą coraz więcej powiedzieć o zmianach liczebności sów gniazdujących wśród wsi i pól.

 

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio