Mapa terenu inwentaryzacji ornitologicznej.

Od maja do lipca 2011 roku członkowie Stowarzyszenia Ochrony Sów przeprowadzili inwentaryzację ornitologiczną na zlecenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu LIFE09 NA/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I”. Prace terenowe obejmowały obszar wchodzący w skład OSO Ostoja Biebrzańska, która jest lęgowiskiem takich rzadkich gatunków, jak: cietrzew, dubelt, wodniczka czy uszatka błotna. Skupiły się przede wszystkim na terenach ciągnących się wzdłuż rzeki Ełk i uroczysku Czarcie Wrota, nazywanym potocznie Trójkątem z powodu kształtu uzyskanego poprzez otoczenie z trzech stron wodami Jegrzni, Ełku oraz Kanału Woźnawiejskiego.

Badania były prowadzone na wylosowanych powierzchniach próbnych i transektach. Dokonano również jednorazowej kontroli całości terenu oraz kilku spływów ciekami wodnymi. W trakcie inwentaryzacji udało się odnotować na badanym terenie tokowiska dubeltów, potwierdzono obecność cietrzewi i wodniczki, stwierdzono liczne gniazdowanie żurawi. Wiosną 2011 roku niestety nie gniazdowała na Bagnach Biebrzańskich uszatka błotna.

Wykonana inwentaryzacja pozwoli na realizację kolejnych etapów poprawy stosunków wodnych w obrębie skontrolowanego terenu. W jej trakcie dało się zauważyć wyraźne przesuszenie wielu obszarów, co powiązane jest ze zmianami środowiskowymi, m.in. wkraczaniem zadrzewień i zanikiem otwartych turzycowisk. Znajduje to odzwierciedlenie w składzie gatunkowym awifauny. Celem projektu jest spowolnienie spływu wód, szczególnie sztucznymi kanałami – Rudzkim i Woźnawiejskim – i przywrócenie bagiennego charakteru torfowisk. Powinno to przynieść pozytywne rezultaty dla tych gatunków ptaków, które ściśle związane są z terenami podmokłymi.

Przekaż 1% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio