Na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zostały utworzone cztery ostoje Natura 2000. Największa, i zarazem najpiękniejsza z nich, to Dolina Rawki PLH 100015, poza tym Polany Puszczy Bolimowskiej PLH 100028, Łąki Żukowskie PLH 140053 oraz chroniąca stare drzewostany grądowe Grabinka PLH 140044. W roku 2013 przemierzaliśmy bagniste olsy, rozległe trzcinowiska i ukwiecone łąki. Odwiedzaliśmy ukryte wśród puszczańskich lasów wioski, malownicze kompleksy stawów, nagrzane słońcem wrzosowiska i piaszczyste murawy. W ciągu dnia towarzyszyły nam klangor żurawi, werblowanie dzięciołów średnich, śpiewające lerki, nawołujące dudki. Nocą pohukiwały puszczyki, derkały derkacze, w ciemności niósł się głos świerszczaków, strumieniówek i łozówek. Na niebie zawisały błotniaki stawowe, czasem pojawiła się potężna sylwetka bielika.

Najcenniejsza ornitologicznie okazała się Dolina Rawki, gdzie stwierdziliśmy bardzo liczne występowanie derkacza. Tutejsze podmokłe łąki stanowią dla niego idealne siedlisko lęgowe, jednak wkrótce może się to zmienić, bowiem w wielu miejscach zauważalne jest porzucanie ich użytkowania. Lasy wzdłuż rzeki oraz jej dopływu, Grabinki, wiosną rozbrzmiewają bębnieniem dzięciołów. Licznie występuje tutaj dzięcioł średni, ale także czarny oraz krętogłów, obecny nawet na pojedynczych wierzbach rosnących wśród nadrzecznych łąk. W olsach bardzo często spotykaliśmy tokujące samotniki, jak widać świetnie się tutaj czujące.

Efektem inwentaryzacji jest atlasowe opracowanie rozmieszczenia wszystkich gatunków ptaków na terenie czterech obszarów Natura 2000.

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio