W ramach projektu „Czynna ochrona sów krajobrazu rolniczego” edycja 2021 prowadzimy w woj. pomorskim działania interwencyjne. Zadania te realizowane są w formie wolontariatu ze zwrotem kosztów dojazdu dla wolontariuszy. Koszty te rozliczane są ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja działań w ramach projektu zastanie zakończona za 2-3 tygodnie, aby można było terminowo rozliczyć projekt.

Jakiego rodzaju działania prowadziliśmy przez miniony rok?

  • Transporty poszkodowanych i osłabionych sów do ośrodka Ostoja.
  • Transporty zdrowych, porwanych przez znalazców podlotów sów i akcje łączenia podlotów z ich rodzicami.
  • Uwalnianie młodej pójdźki przebywającej w zamkniętym obiekcie magazynowym.
  • Transport interwencyjny 2 szt. bud lęgowych dla płomykówki.
  • Interwencje w związku z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych i remontowych bez zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów z stosunku do gatunków objętych ochroną oraz niszczenie siedlisk lęgowych i stałego przebywania. Część tych prac prowadzona była w asyście z patrolami lokalnych Komisariatów Policji oraz zgłoszeniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (żadna ze zgłoszonych spraw do chwili publikacji postu nie została rozpatrzona przez niniejszy organ).
  • Udrażnianie wlotu do budy lęgowej dla płomykówki; otwór zatkany przez gołębie miejskie, w wyniku nagromadzenia materiału gniazdowego i wyprowadzenia lęgu w korytarzu wlotowym do budy.

Prace prowadziliśmy zarówno za dnia, jak i w nocami. Część prac prowadzona była poza terenem realizacji projektu, czyli woj. pomorskiego. Część prac realizowana była na terenie powierzchni objętych Monitoringiem Sów Krajobrazu Rolniczego, który w 2020 roku został włączony do Monitoringu Ptaków Polski i prowadzony jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Działania interwencyjne pozaprojektowe prowadziliśmy w minionym roku również na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Z wiadomych względów ochroniarskich, mając na celu utajnienie stanowisk ptaków, publikujemy tylko przykładowe zdjęcia z działań interwencyjnych.

 

W akcjach interwencyjnych przede wszystkim brał udział Karol Niemiec oraz Beata Starczewska wspierani przez Ewelinę Kurach. W tych działaniach wspomagali nas członkowie SOS: Kasia i Michał Malawscy oraz pracownicy Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie: Maja Stawiska, Gosia Stachurska i Aleksandra von Mach-Taszner. Zawsze mogliśmy liczyć na kierownika, weterynarza i techników weterynarii Ostoi, z którymi konsultowaliśmy wiele przypadków weterynaryjnych już podczas prac w terenie. To nieocenione wsparcie!
Dziękujemy również Dawidowi Tasznerowi i znalazcom poszkodowanych sów, którzy zgłaszali nam konieczność podjęcia działań ratujących zdrowie i życie sów a niejednokrotnie pomagali w tych pracach. Szczególnie podziękowania Panom: Grzegorzowi i Marcinowi.
Wielkie dzięki! Świetna robota!

Raport i tekst opracowała koordynator projektu, Ewelina Kurach.
Kontakt: ewelina.kurach@sowy.sos.pl

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio