Otrzymaliśmy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  na dwa projekty:

 • V edycję projektu edukacyjnego „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności”, który planujemy realizować od 31.05.2021 r. do 15.10.2022 r. Przyznano nam grant w wysokości 40.000,00 zł. Jest się czym chwalić, bo wniosek na tenże projekt został najwyżej oceniony spośród wszystkich złożonych wniosków konkursowych. Wkład własny Stowarzyszenia: 3.280,00 zł.
 • Projekt „Ochrona czynna sów krajobrazu rolniczego”, który będziemy realizowali od 15.08.2021 r. do 15.10.2022 r. To nasz debiut w konkursie na zadania z zakresu ochrony przyrody na Pomorzu. Otrzymaliśmy 20.000,00 zł dotacji. Nasz wkład własny to minimum 5.250,00 zł.

Z ramienia Stowarzyszenia wnioski konkursowe przygotowała Ewelina Kurach, która koordynuje oba projekty. Podsumowując finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku otrzymaliśmy już dotacje w łącznej kwocie 148.000,00 zł. Projekty realizowane są tylko na terenie woj. pomorskiego. A co zaplanowaliśmy w projektach?

„Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności”:

 • Zakup sprzętów do pracy biurowej, terenowej i edukacji: drukarka, dysk zewnętrzny, latarka taktyczna, mikrofon krawatowy, laminarka, niszczarka do dokumentów;
 • Wykup licencji usługi internetowej Microsoft Teams;
 • 2 projekty grafik wektorowych i stempli edukacyjnych;
 • Projekt infografiki o problemie chemicznej deratyzacji gryzoni i jej wpływie na drapieżniki i ekosystem oraz jego powszechne udostępnienie w wersji online;
 • Projekt infografiki dotyczący problemu postępowania z podlotami sów  oraz jego powszechne udostępnienie w wersji online;
 • 12 warsztatów terenowych lub stacjonarno-terenowych „SOS dla sów” z nasłuchami (czas trwania: 3 godz.);
 • 74 stacjonarne, terenowe lub online warsztaty realizowane w placówkach dydaktycznych, bibliotekach, salach edukacyjnych itp.;
 • Przygotowanie stoiska edukacyjnego i edukacja podczas XI Ptasiego Pikniku w Krynicy Morskiej (3.10.2021 r., 2 edukatorów);
 • Organizacja konkursów z nagrodami książkowymi.

W projekcie „Ochrona czynna sów krajobrazu rolniczego” zaplanowaliśmy:

 •  Zakup i montaż wraz z zabezpieczeniem antydrapieżniczym 10 szt. bud typu wewnętrznego dla płomykówki Tyto alba i 32 szt. budek dla pójdźki Athene noctua;
 • Zakup sprzętu budowlanego do montażu budek, zabezpieczeń antydrapieżniczych, uszczelniania pomieszczeń itp.
 • Zakup  1 szt. drabiny;
 • Zakup 1 egz. przenośnego rejestratora dźwiękowego;
 • Działania interwencyjne, w tym transport poszkodowanych sów do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie lub gabinetów współpracujących z Ostoją. Realizacja wolontariackich działań z pokryciem kosztów dojazdu „tam i z powrotem” dla członków SOS-u i innych osób realizujących interwencje w kwocie do 1450,00 zł.

O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to zadania z zakresu ochrony czynnej pójdźki i płomykówki mogą być realizowane w formie obozu dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Pierwsze działania w terenie z montażem bud planujemy w listopadzie br.

Kontakt z koordynatorem projektów, Eweliną Kurach: ewelina.kurach@sowy.sos.pl

Dyrekcję i grono pedagogiczne szkół, edukatorów zapraszamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem w celu organizacji bezpłatnych spotkań warsztatowych dla uczniów. Masz „na oku” ciekawe miejsce, gdzie można zorganizować warsztaty z nocnymi nasłuchami sów – zapraszamy do kontaktu. Oferujemy też możliwość wolontariatu i podnoszenia wiedzy u boku doświadczonych edukatorów. Zachęcamy i zapraszamy również do pracy w terenie, montażu bud dla sów. Wiadomo – praca ciężka i wymagająca krzepy, ale ogrom radości i satysfakcji. A kto chciałby włączyć się do działań interwencyjnych, już teraz proszeni są o sygnał. Chcemy zbudować bazę współpracowników, by móc szacować bieżące możliwości podejmowania poszkodowanych sów. Wszyscy zaś życzmy sobie, by tych ostatnich było jak najmniej!

Rozliczenie projektu_Czynna ochrona sów krajobrazu rolniczego_WFOŚiGW w Gdańsku_edycja 2021

Rozliczenie projektu „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności” edycja 2021 – tutaj.

Hrafika pójdźki i płomykówki: Agnieszka Borowska
Skład grafiki: Ewelina Kurach

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio