Pamiętacie, w grudniu 2019 roku razem z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Pomieczynie
złożyliśmy wspólną ofertę na kontynuację projektu edukacyjnego pn. „W trosce o dzikość – pomagaj z głową!”? Nie mogliśmy się doczekać wyników konkursu. Czekaliśmy, czekaliśmy i…
Dzięki za kibicowanie! Wnioskowaliśmy o dotację w kwocie 10.000,00 zł i dostaliśmy 100%! Komisja konkursowa przyznała maksymalną punktację w ocenie formalnej. Dostaliśmy wszystko, co było możliwe dostać w konkursie.

Sopocianie – szykujcie się! Projekt realizujemy od 10 lutego do 5 października 2020 roku.

Co zaplanowaliśmy?

 • Wykonanie materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadą „zero waste” (spodziewajcie się kolejnych super fajnych stempli);
 • 1 warsztat z dzierganiem gniazd dla piskląt i osesków wiewiórek, gdzie wykorzystamy włóczki z recyklingu. Wszystkie zawieziemy do Ostoi. Liczymy na spotkanie pod chmurką i duże wsparcie wolontariuszy z całego kraju.
 • 1 stacjonarny warsztat ornitologiczny „Z polotem o sowach” połączony z rysowaniem ptaków pod okiem ornitologa-rysownika i ilustratora przyrodniczego, Michała Skakuja (przewodnim tematem będą puszczyki);
 • 1 nocny warsztat terenowy „Nastaw uszy na sowy” poświęcony sowom obszarów miejskich, postępowaniu z podlotami i zagrożeniom antropogenicznym;
 • 1 dzienny warsztat terenowy ornitologiczny m.in. o miejskich ptakach lęgowych, postępowaniu z podlotami, zaniku miejsc lęgowych, antropopresji i metodach czynnej ochrony oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym ptakom;
 • 1 prelekcja poświęcona kolizjom ptaków z elementami przeszklonymi prowadzona przez eksperta ze Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych Pta.com;
 • 1 chiropterologiczny warsztat terenowy z obserwacją i nasłuchami za pomocą detektora nietoperzy;
 • 1 stacjonarno-terenowy warsztat pn. „Pachnidło na trawniku” dotyczący bioróżnorodności roślin w miejskiej przestrzeni, fitochemii i aromaterapii.
 • 20 stacjonarnych spotkań z przedszkolakami i uczniami (oferujemy warsztaty 45 i 90 minutowe). Edukację
  w placówkach zaczynamy w II poł. marca.

Więcej niespodzianek nie zdradzimy – śledźcie nas, Ostoję i media lokalne. Będzie się działo!

Zaplanowany koszt kwalifikowany projektu: 18.500,00 zł, z czego dotacja stanowi 54%.  Wkład własny finansowy wynosi 1.600,00 zł, w tym naszego stowarzyszenia 700,00 zł. Wkład własny niefinansowy: 6.900,00 zł, z czego 4.000,00 zł po stronie koordynatora projektu.

Autor i koordynacja projektu: Ewelina Kurach. Kontakt: ewelina.kurach@sowy.sos.pl

Z ramienia Fundacji Ostoja informacji w sprawie projektu udziela kierownik ośrodka, Aleksandra Mach.
Kontakt: biuro@ostoja.gda.pl

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio