Sygnowaliśmy list otwarty do Ministra Środowiska,
Pana Henryka Kowalczyka w sprawie ochrony przydrożnych alei drzew.
Zdecydowanym głosem  przeciwstawiamy się propozycjom prawnym mającym na celu ułatwienie ich usuwania. Są ważnym, cennym siedliskiem dla sów, innych grup ptaków oraz wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych tworzących bioróżnorodność tych ekosystemów. Są skarbem i dla nas – ludzi, naszej kultury i gospodarki rolnej. Ciągle niedoceniane, pomijane jako wartość przyrodnicza, w tym krajobrazowa ale i ekonomiczna. Zdecydowanie opowiadamy się za tworzeniem koncepcji ochrony przydrożnych alei drzew, wprowadzeniem regionalnych, jak i krajowych rozwiązań systemowych i prawnych oraz edukacją w tym zakresie.

Apel był inicjatywą Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia. List podpisały 63 organizacje pozarządowe o działaniu lokalnym i krajowym. Z ramienia naszego Stowarzyszenia list sygnowali: Sławek Rubacha – Prezes i Ewelina Kurach – Sekretarz. Razem z nami – spośród ornitologicznych – do apelu poparcia przyłączyło się: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Ptaki Polskie i Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Treść apelu znajdziesz tutaj.

List w dniu jutrzejszym zostanie przekazany Ministrowi Środowiska do wiadomości Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Infrastruktury oraz Sejmowym i Senackim Komisjom Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy konferencję prasową –  31 lipca 2018 r. o godzinie 10:00 przed wejściem do Ministerstwa Środowiska przy ulicy M. Reja w Warszawie.

 

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź Ministerstwa Środowiska (pismo nr DOP-WOŚ.0770.37.2018.KW z dn. 10.10.2018 r.) na list otwarty sygnowany przez nasze Stowarzyszenie (dokument podpisali: Ewelina Kurach – Sekretarz Zarządu i Sławomir Rubacha – Prezes Zarządu). Treść odpowiedzi Ministerstwa Środowiska tutaj.

Media o sprawie – Gazeta Wyborcza, 23.10.2018 r.

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio