Od 8 maja 2017 r. do 15 maja 2018 r. na obszarze woj. pomorskiego realizowaliśmy II edycję projektu „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i własnych Stowarzyszenia (nr umowy: WFOŚ/D/807/81/2017).
Pomysł i koordynacja projektu – Ewelina Kurach.

W tej edycji skupiliśmy się głównie na edukacji stacjonarnej i terenowej, a nie na produkcji  i zakupach materiałów edukacyjnych. Z nowości, powstały zakładki magnetyczne do książek promujące projekt, Atlas Sów Polski oraz przybliżające ekologię i zagrożenia dla pójdźki Athene noctua – gatunku, którego liczebność na Pomorzu jest nieznana, a obserwuje się jego tendencję spadkową. 1000 szt. zakładek okazało się zbyt mała pulą na tak duże przedsięwzięcie projektowe. Rozeszły się w niespełna pół roku!

W pomorskich przedszkolach i szkołach zaplanowanych było 35 warsztatów, ale dzięki oszczędnościom i przesuwaniu środków w projekcie, udało się zrobić ich aż 57. Edukację prowadzili: Ewelina Kurach i Damian Ostrowski. Warsztaty realizowaliśmy w Czerninie, Sztumie, Sierakowicach, Chwaszczynie, Gdańsku, Gdyni, Połczynie, Celbowie, Człuchowie, Władysławowie, Jantarze, Drewnicy, Nebrowie Wielkim, Kwidzynie, Gościcinie, Chojnicach, Pobłociu, Pomlewie, Tuchlinie, Tuszkowych, Kościerzynie, Kowalach, Charzykowach, Wierzchowie Dworcu. Wzięło w nich udział 1755 wychowanków i ok. 130 nauczycieli i pracowników placówek. Największą frajdę sprawia nam edukacja w małych szkołach, wiejskich, gdzie niekiedy cała społeczność uczniowska to kilkanaście do 30-40 uczniów. Nawiązaliśmy fantastyczne, owocujące współprace. Otworzyliśmy wielu osobom oczy na ekologię i potrzebę ochrony sów. Dzięki tym spotkaniom zbieramy też informacje o nieznanych dotąd stanowiskach różnych gatunków sów. Przemieszczając się po województwie, w miarę możliwości sami również inwentaryzujemy cmentarze, kościoły czy założenia parkowe. Nadal mamy więcej zgłoszeń ze szkół, aniżeli wystarczyło nam w budżecie środków na sfinansowanie edukacji szkolnej.

Edukowaliśmy nie tylko w szkołach, ale też osoby indywidualne, rodziny z dziećmi – mieszkańców Pomorza, ale jak się niejednokrotnie okazywało, też osoby spoza naszego województwa. Furorę robią warsztaty stacjonarno – terenowe „SOS dla sów”. W tej edycji zrealizowaliśmy ich trochę mniej, bo 10. Byliśmy w Czerninie, Papierni, Pobłociu, Kwidzynie, Chojnicach, Leśn. Mirachowo („Lubygość”), Lipuszu, Żelichowie, Starym Gronowie i Przodkowie. W warsztatach udział wzięły 242 osoby. Ciągle robi na nas wrażenie, gdy ktoś jedzie na te spotkania 200-400 km w jedną stronę… Tym razem najdalej Koszalin, Nowa Wieś Wielka (pow. bydgoski)  i Warszawa. Jesteście niesamowici! Warsztaty „SOS dla sów” prowadzili: Damian Ostrowski, Michał Malawski i Ewelina Kurach.

Plenerowa edukacja to nie tylko „terenówki” ale też pikniki edukacyjne. W tej edycji projektu gościliśmy na dwóch. 30.09-01.10.2017 r. byliśmy na „VII Ptasim Pikniku” w Krynicy Morskiej organizowanym przez Nadleśnictwo Elbląg w ramach Europejskich Dni Ptaków. W ciągu dwóch dni na naszym stoisku z różnych form edukacji skorzystało szacunkowo  ok. 1200 osób. A w samym pikniku, jak podają oficjalne komunikaty, udział wzięło ok. 1800 osób. Ciężka to orka jak dla 2-3 edukatorów! Dobrze, że pogoda wyjątkowo nam sprzyjała tamtego weekendu. Natomiast 15.07.2017 r. ponownie pojawiliśmy się na jednym z dwóch ulubionych przez nas pikników – IV Pikniku „Wyspa Przyrodników” organizowanym przez Stację Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego i Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jak zawsze, spotkaliśmy się na Wyspie Sobieszewskiej u podnóża jedynej w kraju sztucznej wydmy białej. „Wyspa Przyrodników” to świetny przykład edukacji w duchu „slow” z fantastycznym zaangażowaniem i odbiorem odwiedzających nas gości. Przez 4 godz. wyedukowaliśmy min. 280 osób. Siłą i mózgiem obu piknikowych edukacji byli: Damian Ostrowski, Grzegorz Jędro, Ewelina Kurach i Michał Malawski.

Zorganizowaliśmy też dwa konkursy na naszym fanpage’u FB, w tym jeden fotograficzny pn. „Sowi konkurs z przymrużeniem oka”. Nagrodami były nasze zakładki magnetyczne lub album „Sowy Polski” Artura Tabora. Album ten trafił też w ręce uczestnika warsztatów „SOS dla sów”. Kolejne 3 egz. rozlosowaliśmy podczas konkursów na piknikach edukacyjnych w Górkach Wsch. i Krynicy Morskiej.

Realizując projekt współpracowaliśmy z: Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING, Stacją Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego, Malborską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – Hufiec Malbork, Eko-Inicjatywą w Kwidzynie, Sołectwem w Starym Gronowie, Nadleśnictwem Kartuzy, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach i Nadleśnictwem Elbląg. Współpracowaliśmy też z licznymi przedstawicielami lokalnych mediów oraz dyrekcjami i pedagogami szkół.

Spośród wolontariuszy i dobrych dusz, które regularnie wspierały nas na rozmaite sposoby przede wszystkim należy wymienić: Sławka Rubachę, Kasię Iwan-Malawską, Michała Malawskiego oraz skarbnika – Pawła Szczepaniaka, który finalizował prace rachunkowe projektu. Wolontariat koordynatora projektu to osobna bajka, jeśli nie II tom księgi… 😉 Podziękowania również dla wszystkich, którzy wciągnięci zostali do konsultacji różnych rzeczy i podpowiadali nam w rozwiązaniach.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu dostępna tutaj.

 

Koszt kwalifikowany rocznego projektu zamknął się w kwocie 24.072,65 zł brutto, z czego przyznana nam przez WFOŚiGW w Gdańsku dotacja wynosiła 20.000,00 zł brutto. Na działania związane bezpośrednio z edukacją wydaliśmy łącznie 16.070,00 zł brutto. Koszty obsługi administracyjnej projektu:

  • wynagrodzenie 13 m-cy pracy koordynatora – łącznie 1.800,00 zł brutto;
  • wynagrodzenie 12 m-cy pracy księgowej – łącznie 1.000,00 zł brutto.

 

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio