Decyzją Zarządu i większości członków Stowarzyszenia Ochrony Sów, otwieramy konkurs mający na celu wybór nowego logo naszego Stowarzyszenia. Zmiana podyktowana jest chęcią wzmocnienia siły przekazu naszego znaku graficznego poprzez jego unowocześnienie, a także wpisanie się w nurt obecnych standardów. Naszą wizją jest logo przedstawione w sposób prosty, a jednocześnie oryginalny, wpisujący się w profil SOS. Może to być sowa w locie, stojąca. Wszystko zależy od wyobrażenia artysty. Logo przedstawiające sowę w sposób infantylny lub jako symbol mądrości nie będzie brane pod uwagę. Należy raczej skupić się na jej drapieżności, dostojeństwie. Można ją przedstawić jako symbol ochroniarstwa.
Zgłoszenia przyjmowana będą do 15.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub przesłania wersji elektronicznej). Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 1000,00 zł brutto!

Po burzliwych naradach w dniu 15.04 br., niejednomyślną decyzją Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Sów przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń z projektami logo do dnia 15.05.2018 r. godz. 23:59. Zdecydowaliśmy również podnieść wynagrodzenie dla laureata konkursu. Nagroda tym samym wynosi 1500,00 zł brutto. Ogłoszenie wyników nastąpi 1.06.2018 r.
Oczywiście wszystkie osoby, które do tej pory wzięły udział w konkursie obowiązują ogłoszone właśnie zasady. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo zgłaszali kolejne swoje propozycje.

Wszelkie kwestie formalne zawarte są w „Regulaminie konkursu na logo Stowarzyszenia Ochrony Sów”. Dodatkowo załączamy „Kartę zgłoszenia konkursowego na projekt logo Stowarzyszenia Ochrony Sów” oraz „Księgę identyfikacji wizualnej – informacja”.
Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie wszystkich kreatywnych, którzy sprawnie operują ołówkiem lub innym narzędziem do rysowania. Pozostałych prosimy o jak najszersze rozpropagowanie konkursu wśród znajomych grafików.

Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia Ochrony Sów

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo Stowarzyszenia Ochrony Sów

Informacja dotycząca Księgi identyfikacji wizualnej

Skład komisji konkursowej:
Katarzyna Iwan-Malawska
Ewelina Kurach
Edyta Słomczyńska
Katarzyna Turzańska-Pietras
Sławek Rubacha

Podziel się! Share!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Płomykówki on-line

Przekaz on-line z kamer zainstalowanych przy stanowisku lęgowym płomykówki w  woj. lubuskim.
Dziękujemy firmie Kajakom za ogromny wkład w ten projekt. Bez Waszej wiedzy, zaangażowania oraz sprzętu, realizacja nie byłaby możliwa.

płomykówka kamera 1

płomykówka kamera 2

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio